Enter your keyword

Events

  • This event has passed.
634 Money and You

深圳 634期 Money&You®

Doers 0 640

 

634 Money and You

Money&You® 只谈 Money 的课程,往往会使人汲汲于追求财富,却失去心灵的平衡只谈YOU的心灵成长课程,又往往会在无所求的认知下失去了赚钱的动力

Money&You® 是世界唯一能融合这二者,让您同时拥有财富与快乐的课程,也是全球最多顶尖人士亲身参与的最重要的感悟生命与生活的课程。

日期:13 - 15 /12/2018 (四,五,六)
地点:China(深圳)

咨询热线 :03 9055 5911 (KL)
                    07 5544 911    (JB)